FANDOM


Översikt Redigera

Items är objekt spelare kan få i spelet, i deras inventory. De kan vara klassifierade som resurser, mat/ingredienser, strukturer, equipment och diverse items. Vissa items kan vara klassifierade i flera olika kategorier, beroende på interpretation. Items av samma sort kan bli obegränsat staplade i inventory eller i kistan. Trä kan också staplas i ugnen/brödugnen, men de kan inte tas ut. Vete kan också staplas i väderkvarnen på ett liknande sätt. Vi visar den här informationen som en huvudlista i formen av en tabell, eftersom det finns för mycket information att skriva ut på ett och samma ställe. För mer information, besök sidan med individuella kategorier och items.

Tabeller Redigera

Resurser
Inv wood Trä Inv stone Sten Inv gold Guld
Inv diamond Diamant Inv amethyst Ametist
Mall:Ground Mall:Sand Mall:Ice
Mob Drops
Mall:Rabbit Fur Mall:Wolf Fur 30px Tråd
Mall:Winter Fur Mall:Piranha Scales Mall:Kraken Skin
Chrono Quests
30px Blue Cube Inv blue orb Blue Orb 30px White Wolf Fur
Inv gem blue Blue Gem Inv gem orange Orange Gem 30px Green Gem
30px Black Wolf Fur
Mat/Ingredienser
30px Berries 30px Pumpkin 30px Wheat 30px Flour
30px Bread 30px Sandwich 30px Cookies 30px Cake
30px Raw Meat 30px Cooked Meat 30px Fish 30px Cooked Fish
Equipment
Tools
30px Wooden Pickaxe 30px Stone Pickaxe 30px Golden Pickaxe 30px Diamond Pickaxe 30px Amethyst Pickaxe
30px Stone Hammer 30px Golden Hammer 30px Diamond Hammer 30px Amethyst Hammer 30px Super Hammer
30px Stone Shovel 30px Golden Shovel 30px Diamond Shovel 30px Amethyst Shovel
30px Wrench Inv book Book 30px Watering Can 30px Bucket
Weapons
30px Wooden Sword 30px Stone Sword 30px Golden Sword
30px Diamond Sword 30px Amethyst Sword 30px Dragon Sword
30px Stone Spear 30px Golden Spear 30px Diamond Spear 30px Amethyst Spear
Clothing
30px Wooden Helmet 30px Stone Helmet 30px Golden Helmet
30px Diamond Helmet 30px Amethyst Helmet 30px Dragon Helmet
30px Earmuffs 30px Coat 30px Cap & Scarf 30px Diving Mask 30px Diving Suit
30px Crown of Life Inv luck crown Crown of Luck Inv angel crown Crown of the Angel
Inv explorerhat Explorer's Hat Inv hood Hood 30px Winter Hood
30px Bag 30px Peasant's Tunic 30px Winter Peasant's Tunic
Strukturer
30px Wooden Wall 30px Stone Wall 30px Golden Wall 30px Diamond Wall 30px Amethyst Wall
30px Wooden Door 30px Stone Door 30px Golden Door 30px Diamond Door 30px Amethyst Door
30px Wooden Spikes 30px Stone Spikes 30px Golden Spikes 30px Diamond Spikes 30px Amethyst Spikes
Fires
Inv fire Campfire 30px Big Fire 30px Furnace
Miscellaneous Structures
Inv workbench Workbench 30px Chest Inv res stone Resurrection Stone
30px Bridge Inv totem Totem 30px Well 30px Sign
Agricultural Structures
30px Berry Seeds 30px Pumpkin Seeds 30px Wheat Seeds
Inv mill Windmill 30px Plant Plot 30px Bread Oven
Diverse Items
Mall:Paper 30px Blue Thread 30px Bottle 30px Water Bottle
30px Lock Mall:Key 30px Bandage